Dokumenty

Dokumenty služby SATROdigital

 

Cenník služieb digitálnej televízie platný od 01.11.2017

Napriek maximálnej snahe zo strany našej spoločnosti nie je ešte stále možné zaradiť kanál 
Joj Cinema. Zo strany nášho partnera, spoločnosti JOJ, nám vo finálnej fáze boli predložené
neakceptovateľné zmluvné podmienky a preto sme, bohužiaľ, museli pozastaviť zaradenie tohoto
kanálu. V prípade nedosiahnutia dohody, bude namiesto avizovaného kanálu JOJ CINEMA pripravený
iný filmový kanál, najneskôr do konca roka 2017. Ďakujeme za pochopenie.

Kanálový tipy: 10/2017: FilmBox, 11/2017: Nat Geo Wild


Cenník zariadení platný od 01.04.2017
Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou

Príloha k Cenníku služieb - Poplatok za prístup k službe - Brezová pod Bradlom

Akciová príloha k Cenníku služieb - Analog + Digital + Poplatok za prístup zdarma - Brezová pod Bradlom

Dokumenty služby SATROanalog KDS

KDS

 

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.05.2017 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Brezová pod Bradlom

 


 

Cenník služieb SATROsat platný od 01.11.2017

Programová ponuka SATROsat platná od 01.11.2017

Návod na doobjednanie služieb SATROsat diaľkovou formou

Dokumenty služby SATROnet


Cenník služieb SATROnet - platný od 16.05.2017

Cenník služieb SATROnet Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 29.03.2017 

Cenník SATROdsl platný od 01.05.2017

Všeobecné dokumenty

Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet od 1.4.2012

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 01.04.2017

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 28.11.2016
Cenník prác a ďalších úkonov platný od 01.05.2017

Cenník materiálov platný od 30.07.2014

 

Koreňový certifikát

 

Interný cenník zariadení

 

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.

Ochrana počítača

Cenník produktov ESET platný od 01.12.2014

Podmienky akciovej ponuky

Akciová ponuka SATROdigital, SATROnet
Akciová ponuka - SATROsat, SATROdsl

 

 

 ------

 

Dokumenty platné pre služby, na ktoré sa nové zmluvy neuzatvárajú.

SATROnet Professional Vzdušná optika

Cenník služieb SATROnet - platný od 01.05.2016

SATROnet Business pre firmy

Business pre firemných zákazníkov

 

Cenník služieb SATROnet Business - ethernet platný od 01.11.2013

Cenník služieb SATROnet Business - káblové modemy platný od 01.10.2014

Cenník služieb SATROnet Business Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 01.12.2013

Cenník služieb SATROnet Business - vzdušná optika platný od 01.12.2013