SATROsat a SATROdsl

SATROsat a SATROdsl

       

 

Spoločnosť SATRO s.r.o. začína od 2. novembra ponúkať dve nové služby

 

Spoločnosť SATRO s.r.o. pripravila pre svojich  stálych aj nových zákazníkov dve nové služby. Ide o digitálnu televíziu SATROsat prostredníctvom DTH platformy. Spomínaná služba bude vysielať svoju programovú ponuku cez SES ASTRA.

Výhody služby SATROsat, ktorú bude spoločnosť ponúkať, sú perfektné pokrytie touto službou a rýchly servis v cene služby. Zákazníci s touto službou tiež získajú možnosť objednať si doplnkové služby - ako napríklad mobilnú televíziu s archívom Touch TV, prenajať si zariadenia a sledovať až na troch televízoroch. Okrem toho počas využívania služby SATROsat majú zákazníci nárok na tzv. nekonečnú záruku na prenajaté zariadenia.

 

Druhou novinkou je vysokorýchlostný internet SATROdsl. Internet prostredníctvom DSL si budú môcť zákazníci objednať takmer na celom území  Slovenska. So službou SATROdsl zákazníci získajú servis už v cene služby a možnosť objednať si so zľavou službu SATROsat. 


    

 

 

    

     Programová ponuka SATROsat


 

    

 

    
     Zapožičanie modemu s WiFi a nekonečnou zárukou za 1,5 € mesačne.
     Inštalácia vrátane nastavenia Wifi našim technikom (už od 15 €).