Dokumenty

Dokumenty služby SATROdigital

 

Cenník služieb digitálnej televízie platný od 20.04.2018

Kanálový tipy: 5/2018: Disney Channel, 6/2018: Minimax

Cenník zariadení platný od 22.01.2018
Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou

Príloha k Cenníku služieb - Poplatok za prístup k službe - Brezová pod Bradlom

Akciová príloha k Cenníku služieb - Analog + Digital + Poplatok za prístup zdarma - Brezová pod Bradlom

Dokumenty služby SATROanalog KDS

KDS

 

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.05.2017 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 15.02.2018 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.05.2018 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 15.02.2018 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 15.02.2018 pre KDS Brezová pod Bradlom

 


 
Cenník služieb SATROsat platný od 01.03.2018

Programová ponuka SATROsat platná od 01.03.2018

Návod na doobjednanie služieb SATROsat diaľkovou formou

Dokumenty služby SATROnet


Cenník služieb SATROnet - platný od 01.05.2018

Cenník služieb SATROnet Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 01.02.2018 

Cenník SATROdsl platný od 11.05.2018

Všeobecné dokumenty

Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 12.01.2018
Cenník prác a ďalších úkonov platný od 01.05.2017

Cenník materiálov platný od 30.07.2014

 

Koreňový certifikát

 

Interný cenník zariadení

 

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.

Ochrana počítača

Cenník produktov ESET platný od 01.12.2014

Podmienky akciovej ponuky

Akciová ponuka SATROdigital, SATROnet
Akciová ponuka - SATROsat, SATROdsl

 

 

 ------

 

Dokumenty platné pre služby, na ktoré sa nové zmluvy neuzatvárajú.

SATROnet Professional Vzdušná optika

Cenník služieb SATROnet - platný od 01.05.2016

SATROnet Business pre firmy

Business pre firemných zákazníkov

 

Cenník služieb SATROnet Business - ethernet platný od 01.11.2013

Cenník služieb SATROnet Business - káblové modemy platný od 01.10.2014

Cenník služieb SATROnet Business Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 01.12.2013

Cenník služieb SATROnet Business - vzdušná optika platný od 01.12.2013