zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoruZmeny v službe SATROanalog


Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že od 01. augusta 2022 spoločnosť SATRO s.r.o. pripravuje zmeny v cenách služby SATROanalog.

Mesačný poplatok služby SATROanalog sa od 01. augusta 2022 mení na 8,90 EUR.

Súčasne by sme si vás dovolili informovať, že nová cena bude zmenená v najbližšej fakturácii, ak nemáte zmluvnú viazanosť na služby SATROanalog.
Dovoľujeme si vás tiež informovať, že ak máte zmluvnú viazanosť, počas nej vám spoločnosť SATRO s.r.o. garantuje pôvodnú cenu. Táto cena sa bude upravovať na cenníkovú až po skončení vašej viazanosti.
V súvislosti s pripravovanými zmenami sme pre vás pripravili aj špeciálne akcie.Vaše SATRO s.r.o.

Zlúčenie Základnej a Rozšírenej ponuky SATROanalog v Brezovej pod Bradlom


Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že od 01. augusta 2022 sme nútení pristúpiť k zjednoteniu Základnej aj Rozšírenej programovej ponuky služby SATROanalog v Brezovej pod Bradlom.
Z dôvodov potreby zvýšenia kapacity pre vysokorýchlostný internet a pre modernejšiu TV službu SATROdigital a aj vzhľadom na minimum zákazníkov využívajúcich Základnú ponuku, od 01. augusta 2022 sa zlúči Základná a Rozšírená ponuka do novej, zjednotenej analógovej ponuky s názvom SATROanalog.

Cena služby SATROanalog bude od 01. augusta 2022 8,90 EUR.

Súčasne by sme si vás dovolili informovať, že nová cena bude zmenená v najbližšej fakturácii, ak nemáte zmluvnú viazanosť na služby SATROanalog.
Dovoľujeme si vás tiež informovať, že ak máte zmluvnú viazanosť, počas nej vám spoločnosť SATRO s.r.o. garantuje pôvodnú cenu. Táto cena sa bude upravovať na cenníkovú až po skončení vašej viazanosti.
V súvislosti s týmito zmenami dôjde aj k zmene poradia niektorých kanálov v analógovej službe a preto je potrebné preladenie Vášho televízora. Pre zobrazenie nového programového rastra, prosíme, kliknite tu.
V súvislosti s pripravovanými zmenami sme pre vás pripravili aj špeciálne akcie.Vaše SATRO s.r.o.