zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

SATROnet

1, Čo je MAC adresa a ako ju zistím?

MAC adresa je identifikačné číslo sieťového adaptéra (sieťová karta v PC; Router; iné zariadenie s ethernetovou prípojkou napr. herná konzola, TV a pod.)
Každý sieťový adaptér má zaručenú jedinečnú MAC adresu (obsahuje znaky 0-F, XX:XX:XX:XX:XX:XX, ako oddeľovače dvojíc sa používajú dvojbodky alebo pomlčky, prípadne sa číslo píše bez oddeľovania dvojíc číslic).

Postup na zistenie MAC pre OS Windows:

  • stlačením kombinácie tlačidiel „windows + r" na klávesnici sa otvorí okno
  • do kolonky otvoriť vpíšte:  CMD a potvrďte stlačením „enter“
  • zobrazí sa príkazový riadok kde treba vpísať ipconfig/all a potvrďte stlačením „enter“
  • pod odstavcom Ethernet Adapter Lokálne pripojenie nájdete MAC adresu pod označením Physical adress (fyzická adresa)
Príklad výpisu:
Windows IP Configuration
Host Name : : xyz
Primary Dns Suffix :
Node Type : Hybrid
IP Routing Enabled : No
WINS Proxy Enabled : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix : xxxyyyzzz.sk
Description : Realtek RTL...
Physical Address : 00-91-D5-0C-59-65
Dhcp Enabled : Yes
Autoconfiguration Enabled : Yes
IP Address : 192.168.1.46
Subnet Mask : 255.255.1.0
Default Gateway : 192.168.1.1
DHCP Server : 192.168.1.1
DNS Servers : 195.12.128.1
Lease Obtained : ...
Lease Expires : ...

Poznamenajte si fyzickú adresu (Physical Address) sieťovej karty.

2, Aké sú možnosti pripojenia viacerých zariadení na jednu internetovú prípojku?

Na jednu prípojku je možné zapojiť viac počítačov/zariadení (napr. pomocou wifi routra), rýchlosť je následne zdieľaná medzi všetky aktívne počítače/zariadenia.

3, Aký typ/značku routra si mám zakúpiť?

Spoločnosť SATRO poskytuje svojim zákazníkom vlastné wifi routre (predaj/prenájom). Zákazník si však môže zaobstarať vlastný wifi router - podmienkou je, že router nesmie obsahovať modem, ale vstupom by malo byť ethernetové rozhranie (wan port). Routre určené na DSL službu nebudú funkčné.

4, Je rýchlosť internetového pripojenia (download/upload) garantovaná a ako mám postupovať pri jeho poklese?

Rýchlosť download/upload nie je možné garantovať, keďže na rýchlosť má vplyv okrem iných faktorov aj samotný software nainštalovaný u zákazníka, odchýlka je ale minimálna. Pri zvýšenej strate rýchlosti je vhodné otestovať rýchlosti pripojenia - priamo cez kábel, nie cez wifi pripojenie (napr. na www.speedtest.net). Pri rapídnom poklese je účelné výsledok merania preposlať na zákaznícky mail, prípadne si ho zálohovať.


SATROdigital

1, Chybové hlášky a spôsoby ich odstránenia:


Chybová hláška: Riešenie:
Žiadna karta/nesprávne vložená karta Preveriť správnosť vloženia karty: čipom k zemi a dovnútra všetky zariadenia, pri KAON HD čipom hore, ARION PVR má čítačku z o boch strán.
Žiadny prístup Požiadajte o reaktiváciu karty na Zákazníckej linke 0850 311 000.
Žiadny signál  Treba skontrolovať správne zapojenie antény (či niekde nie je zalomený alebo vytiahnutý kábel, zákazníci s individuálnou anténou: preveriť zdroj od antény, či nie je studený...). Pre bližšie informácie kontaktujte Zákaznícku linku 0850 311 000.
Výpadky/zmeny farebného odtieňu obrazu alebo výpadky zvuku Preveriť, či scart kábel správne dolieha, ak je možnosť, vyskúšať iný.
Na určitej stanici nejde zvuk alebo je v inom jazyku Treba preveriť jazykovú stopu (KAON: tlačidlo ALANG na diaľkovom ovládaní, ARION: červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, ostatné prijímače: žlté tlačidlo na diaľkovom ovládaní).
Hučanie, resp. praskanie zvuku televízora Ubrať hlasitosť na TV a pridať na digitálnom zariadení, preveriť správne zapojenie scart kábla.
Trhanie textu na obrazovke Prejavuje sa na zariadeniach značky KAON, príčinou je zvyčajne náhodné stlačenie tlačidla P. STD. Pre odstránenie tejto závady treba tlačidlo opätne stlačiť.
Poprehadzovali sa mi všetky stanice, chcem si ich usporiadať Staršie typy digitálnych prijímačov (KAON, ARION) umožnujú vytvárať iba skupiny obľúbených programov. Novšeie digitálne prijímače majú možnosť zmeniť aj pozíciu programu (viac viď návody na používanie).
Nefunguje mi CAM modul Televízor musí podporovať DVB-C príjem (obsahovať DVB-C tuner), zároveň musí mať vstup pre CAM modul (CI slot).
Digitálny prijímač sa nadmerne zohrieva Digitálny prijímač musí byť umiestnený v dobre odbetranom priestore (nie v poličke), nepokladajte naň žiadne iné zariadenia a predmety.
Žiadne AV Je potrebné znovunaladenie prijímača, pri zadaní správnej frekvencie a ID (resp. symbolovej rýchlosti).2, Tabuľka ID a frekvencií pre jednotlivé siete SATROdigital pre všetky typy digitálnych prijímačov:

(formát zadávania čísiel sa líši podľa jednotlivých typov digitálnych prijímačov):


  ID Frekvencia ID Frekvencia
Staršie bezdrôtové siete VHF konvertor UHF konvertor
Nitra 44 314,25 46 754,25

   ID  Frekvencia
Bezdrôtové siete MVDS/12G   HD boxy + CAM
MVDS Nitra - štandardný konvertor 174 354,00
MVDS Nitra - špeciálny konvertor 165 468,00
MVDS Bratislava - štandardný konvertor 182 370,00
MVDS Bratislava - špeciálny konvertor 163 484,00
MVDS Devínska Kobyla - štandardný konvertor 183  370,00
     
Pevné káblové siete   HD boxy + CAM
Nitra 143 370,00
Galanta 64 306,25
Topoľčany 160 274,00
Myjava 159 306,25
Brezová pod Bradlom 161 306,00
Šurany 148 354,00
Dôležité: Pri ladení zvoľte Digitálne ladenie - kábel (DVB-C), typ: kompletné alebo úplné (nie sieť alebo rýchle).

3, Aké sú možnosti nahrávania programov?


Digitálne prijímače alebo televízory s jedným tunerom umožňujú sledovať programy len z jedného, práve naladeného streamu (stream: skupina programov vysielaná na jednej frekvencii). Programy z ostatných streamov v tom istom čase nie je možné ani sledovať a ani nahrávať. Zoznam programov jednotlivých streamov nájdete tu.

Digitálne prijímače a televízory s dvoma tunermi (napr. ARION alebo TV vyšších radov) umožňujú nahrávanie a sledovanie súčasne z dvoch streamov.

Nahrávky je možné prehrať len v tom zariadení, v ktorom boli vytvorené. Z titulu autorských práv sú nahrávky kódované a nie je možné ich prehrať v PC alebo inom zariadení. Životnosť nahrávky je 1 rok, následne už nahrávky nebudú prístupné.

Namiesto nahrávania programov však doporučujeme využiť možnosti TV archívu (služba touchTV), kde si nájdete nahrávky nasledovanejších programov až 7 dní dozadu.

4, Ako si naladím CAM modul?

Pred využívaním CAM modulu je vhodné najprv vykonať ladenie bez modulu. K TV pripojte anténny kábel, odporúčame využiť automatické ladenie (dôležité je, aby ladenie bolo nastavené na digitálny príjem DVB-C/Cable. Po úspešnom ukončení ladenia by mali byť funkčné FTA programy (STV1, STV2, Markíza, JOJ ...). Následne môžete vsunúť CAM modul do TV. Do niekoľkých minút sa otvoria predplatené stanice.

5, Môžem na televízny príjem využívať vlastný digitálny prijímač (z inej spoločnosti)?

Nie, zariadenie je nutné si zabezpečiť od spoločnosti SATRO. Je možné si zakúpiť aj použité zariadenia za výhodnú cenu prostredníctvom bazáru zariadení.