zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

ODPORUČTE SATRO A ZÍSKAJTE AKO ODMENU SVOJE PREDPLATENÉ SLUŽBY

AŽ NA 4 MESIACE ZADARMO

Ak na Vaše odporučenie s nami nový zákazník uzatvorí zmluvu na ľubovoľnú programovú ponuku SATROanalog, SATROdigital alebo SATROnet s 24-mesačnou viazanosťou, 
tak automaticky získate ako odmenu svoje predplatené služby s výnimkou zariadení na 2 mesiace zadarmo.

V prípade, ak nový zákazník uzatvorí zmluvu na televízne a aj internetové služby s 24-mesačnej viazanosťou, získate Vaše predplatené služby s výnimkou zariadení 
až na 4 mesiace zadarmo.

(Za nového zákazníka sa považuje ten, kto so spoločnosťou SATRO s.r.o. nemal počas posledných 12 mesiacov platnú zmluvu o využívaní elektronických komunikačných služieb.
Nový zákazník pri uzatvorení zmluvy nahlási číslo zmluvy verného zákazníka. Verný zákazník si môže uplatniť odmenu za získanie nového zákazníka do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy nového zákazníka.)