zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

SATROanalog KDS - analógová televízia

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.09.2023 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.09.2023 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.09.2023 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 27.09.2023 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 27.09.2023 pre KDS Brezová pod Bradlom


SATROdigital - digitálna televízia


Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital platný od 14.09.2023

Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital pre MMDS Nitra platný od 14.09.2023


Akciový Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital pre MMDS Nitra platný od 14.09.2023

Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou platný od 01.09.2023


Internetová televízia touchTV


Cenník služieb touchTV (bez predplatenej televízie) platný od 14.09.2023

viac informácií na www.touchTV.skZariadenia


Cenník zariadení platný od 23.05.2023SATROSAT - satelitná televízia

Cenník služieb a zariadení SATROSAT platný od 02.12.2022

Programová ponuka SATROSAT platná od 04.10.2023SATROnet

Cenník služieb SATROnet platný od 17.03.2023Všeobecné dokumenty


Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 24.08.2023

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 01.10.2022

Cenník materiálov platný od 10.08.2022

Interný cenník zariadení platný od 10.02.2023

Alternatívne a mimosúdne riešenie sporov podľa zákona č. 351/2011 Z.z.

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.Zákaznícka zóna 

Návod na registráciuAkciové ponuky

Akciová ponuka SATROdigital a SATROnet

Akciová ponuka SATROsat