zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

SATROdigital - digitálna televízia

Cenník služieb digitálnej televízie platný od 18.10.2018

Cenník zariadení platný od 22.10.2018

Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou

Príloha k Cenníku služieb - Poplatok za prístup k službe - Brezová pod Bradlom

Akciová príloha k Cenníku služieb - Analog + Digital + Poplatok za prístup zdarma - Brezová pod Bradlom

SATROanalog KDS - analógová televízia

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.05.2017 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 01.05.2018 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 17.10.2017 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 15.02.2018 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 15.02.2018 pre KDS Brezová pod Bradlom

SATROsat - satelitná televízia

Cenník služieb SATROsat platný od 01.07.2018

Programová ponuka SATROsat platná od 01.03.2018

Návod na doobjednanie služieb SATROsat diaľkovou formou

SATROnet

Cenník služieb SATROnet - platný od 10.10.2018

Cenník služieb SATROnet Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 01.02.2018

SATROdsl

Cenník SATROdsl platný od 11.05.2018

Všeobecné dokumenty

Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 15.11.2018

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 01.05.2017

Cenník materiálov platný od 30.07.2014

Interný cenník zariadení

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.

Ochrana počítača

Cenník produktov ESET platný od 01.12.2014

Podmienky akciovej ponuky

Akciová ponuka SATROdigital, SATROnet

Akciová ponuka - SATROsat