zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

SATROanalog KDS - analógová televízia

Cenník služieb SATROanalog platný od 22.11.2022 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 22.11.2022 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 22.11.2022 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 22.11.2022 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 22.11.2022 pre KDS Brezová pod Bradlom


SATROdigital - digitálna televízia


Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital platný od 22.11.2022Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital pre MMDS Nitra platný od 22.11.2022Akciový Cenník služieb digitálnej televízie SATROdigital pre MMDS Nitra platný od 22.11.2022


Cenník zariadení platný od 15.07.2022


Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou platný od 01.04.2022

touchTV

Cenník služieb touchTV (bez predplatenej televízie) platný od 06.10.2022

viac informácií na www.touchTV.sk


SATROSAT - satelitná televízia

Cenník služieb a zariadení SATROSAT platný od 01.11.2022

Programová ponuka SATROSAT platná od 01.09.2022


SATROnet

Cenník služieb SATROnet - platný od 01.10.2022


Všeobecné dokumenty


Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 12.02.2019

Cenník zmluvných pokút platný od 01.10.2022

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 17.06.2019

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 01.10.2022

Cenník materiálov platný od 10.08.2022

Interný cenník zariadení

Alternatívne a mimosúdne riešenie sporov podľa zákona č. 351/2011 Z.z.

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.


Zákaznícka zóna 

Návod na registráciu


Akciové ponuky

Akciová ponuka SATROdigital a SATROnet

Akciová ponuka SATROsat