zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

SATROdigital - digitálna televízia

Cenník služieb digitálnej televízie platný od 11.11.2021

Cenník zariadení platný od 15.10.2021

Návod na doobjednanie služieb SATROdigital diaľkovou formou

touchTV

Cenník služieb touchTV bez predplatenej televízie od spol. SATRO s.r.o. platný od 11.11.2021

viac informácií na www.touchTV.sk

SATROanalog KDS - analógová televízia

Cenník služieb SATROanalog platný od 11.11.2021 pre KDS Nitra

Cenník služieb SATROanalog platný od 11.11.2021 pre KDS Galanta

Cenník služieb SATROanalog platný od 11.11.2021 pre KDS Topoľčany

Cenník služieb SATROanalog platný od 11.11.2021 pre KDS Myjava

Cenník služieb SATROanalog platný od 11.11.2021 pre KDS Brezová pod Bradlom

SATROsat - satelitná televízia

Cenník služieb SATROsat platný od 02.08.2021

Programová ponuka SATROsat platná od 02.08.2021

SATROnet

Cenník služieb SATROnet - platný od 28.05.2020

Cenník služieb SATROnet Brezová pod Bradlom - káblové modemy platný od 19.07.2021

Všeobecné dokumenty

Všeobecné podmienky spoločnosti SATRO, s.r.o. na poskytovanie elektronických komunikačných služieb - služieb retransmisie a služieb prístupu do sietí Internet a SATROnet

Predzmluvné informácie pre spotrebiteľa

Cenník zmluvných pokút platný od 12.02.2019

Cenník prác a ďalších úkonov platný od 17.06.2019

Cenník materiálov platný od 30.07.2014

Interný cenník zariadení

Alternatívne a mimosúdne riešenie sporov podľa zákona č. 351/2011 Z.z.

Poplatok za vyjadrenie spoločnosti k existencii sietí: 18 € s DPH.

Ochrana počítača

Cenník produktov ESET

Podmienky akciovej ponuky

Akciová ponuka SATROdigital, SATROnet

Akciová ponuka SATROsat