zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás upozorniť na podozrivé konanie neznámych osôb.
Od niektorých z Vás sme sa dozvedeli, že v uplynulých dňoch ich navštívili osoby,
zvyčajne dve osoby vydávajúce sa za technikov spoločnosti SATRO s.r.o.

Tieto osoby chceli získať informácie týkajúce sa nielen výšky pravidelných mesačných poplatkov
za poskytované služby od našej spoločnosti, ale aj iné podrobnosti Vašich zmlúv uzavretých s našou spoločnosťou, čo je neprípustné.
Dovolíme si upozorniť, že tieto osoby nie sú a ani v minulosti neboli zamestnancami, resp. spolupracovníkmi spoločnosti SATRO s.r.o.
Preto si Vás v tejto súvislosti dovoľujeme požiadať, aby ste takýmto cudzím osobám nedôverovali a nevpúšťali ich do svojich nehnuteľností.
A predovšetkým im nedávajte zmluvy k nahliadnutiu a neposkytujte žiadne informácie o akýchkoľvek Vašich zmluvách.
Takto získané informácie by mohli byť zneužité proti Vám a mohli by Vám spôsobiť aj nemalú finančnú ujmu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že naši technici navštevujú zákazníkov, IBA vtedy,
ak o to zákazníci sami požiadajú, 
alebo pokiaľ ide o opakovaný problém v službách od našej spoločnosti.
Vždy už disponujú všetkými potrebnými informáciami o Vašej službe a preto by sa ich nesnažili zistiť od Vás.
Na druhej strane, naši obchodní manažéri oslovujú zákazníkov výlučne telefonicky.
Aj oni už disponujú všetkými potrebnými informáciami o Vašej službe,

ktorej číslo a parametre Vám na začiatku komunikácie povinne odprezentujú.

V prípade, že sa s takýmto konaním stretnete, dovoľujeme si Vás požiadať,
aby ste nás o tom informovali na info@satro.sk. resp. na tel. čísle +421 905 309 731.


Ďakujeme, Vaše SATRO

--- 

Vážený zákazník,

na našej webovej stránke sa zobrazuje PODVODNÁ SÚŤAŽ o Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 14, alebo iPad Pro,
ktorej jediným cieľom je získanie údajov z vašej kreditnej karty.
Radi by sme Vám týmto dali do pozornosti, že nikto od Vás nemôže žiadať číslo karty za účelom poslania výhry, či peňazí.
Týmto by sme vás chceli poprosiť, aby ste na podobné výzvy vôbec nereagovali.
Spoločnosť SATRO s.r.o. nemá s touto súťažou nič spoločné.


Ďakujeme, Vaše SATRO