zákaznícka linka 0850 311 000 * v cene miestneho hovoru

Oznam o zmene v cenách balíkov služby SATROdigital a SATROanalog.pdf


Vážení zákazníci, 

dovoľujeme si vás informovať, že od 01. septembra 2023 spoločnosť SATRO s.r.o. pripravila zmeny v cenách balíkov služby SATROdigital a SATROanalog.

Dôvodom je predovšetkým veľký nárast poplatkov vysielateľom kanálov súčasnej programovej ponuky, a len v menšej miere z dôvodu rozšírenia aktuálnej ponuky o nové kanály v službe SATROdigital.
Na tomto náraste sa najviac podieľa nárast poplatkov skupine Markíza (kanály Markíza, Doma, Dajto a Krimi) medziročne až o 23 %. Je to aj aktuálne avizovaný nárast v prípade skupiny JOJ (kanály JOJ, Plus, Wau, JOJ24, Jojko) vo výške 50-70 %. V službe SATROdigital v balíčku KLASIK taktiež nastáva nárast poplatkov vysielateľom platených tematických kanálov od spoločností Discovery (vrátane kanálov Eurosport), AMC (kanály Sport1, Sport2), JOJ (kanály JOJ Šport, JOJ Cinema) a ďalších. V neposlednej miere, k cenovým úpravám sme pristúpili aj na základe pretrvávajúcej rekordne vysokej miery inflácie aj v roku 2023.
Na druhej strane sa snažíme rozširovať aktuálne ponuky programových balíčkov. Na jeseň tohto roku pribudne do programového balíčka SATROdigital MINI nová stanica TV Doktor. Do programového balíčka SATROdigital KLASIK pribudnú stanice FilmBox Stars (presúvame ju z programového balíčka KOMFORT/FILM), JOJ Svet, Arcadia, Spark, Rerto Music a TurboTV. Do programového balíčka KOMFORT/FILM zaradíme novú stanicu Arthouse a do programového balíčka KOMFORT/ŠPORT zaraďujeme stanicu FightBox.       

Nové ceny jednotlivých programových balíčkov služby SATROdigital, platné od 01. septembra 2023, sú nasledovné:

  • Cena programového balíčka MINI SK sa mení z 3,90 EUR na 4,50 EUR mesačne, a z toho dôvodu sa cena MINI KOMPLET tiež mení z 10,70 EUR na 11,30 EUR mesačne.
  • Cena programového balíčka KLASIK sa mení z 8,90 EUR na 9,60 EUR mesačne.
  • Ceny ostatných programových balíčkov SATROdigital ostávajú bez zmeny.

Nové ceny služby SATROanalog, platné od 01. septembra 2023, sú nasledovné:

  • Cena služby SATROanalog pre KDS Nitra, Topoľčany, Myjava, Brezová pod Bradlom a Galanta sa mení z 8,90 EUR na 9,50 EUR mesačne.
  • Cena služby SATROanalog pri predplatení si služby SATROnet STANDARD a vyššie sa mení zo 4,00 EUR na 4,60 EUR mesačne.

Dovoľujeme si vás informovať, pokiaľ so spoločnosťou SATRO s.r.o. máte uzatvorenú zmluvnú viazanosť na službu/y SATROdigital alebo/a SATROanalog,
počas ktorej vám je garantovaná pôvodná cena, tak Vaša aktuálna cena sa bude upravovať na cenníkovú, až po skončení Vašej viazanosti.

Súčasne si vás dovoľujeme informovať, pokiaľ so spoločnosťou SATRO s.r.o. nemáte uzatvorenú zmluvnú viazanosť na službu/y SATROdigital, alebo/a SATROanalog, nová cena vám bude zmenená v najbližšej fakturácii. V prípade záujmu o vystavenie nového splátkového kalendára, prosíme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na info@satro.sk a splátkový kalendár obsahujúci nové ceny vám obratom pošleme, alebo, navštívte naše Zákaznícke stredisko, prostredníctvom ktorého vám splátkový kalendár bude vystavený na počkanie.

V zmysle ustanovenia § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z.z. máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny zmluvy, ak tieto zmeny neakceptujete. 
                                                                                                                 
O spomínanej zmene sme verejnosť informovali oznámením na našej webovej stránke www.satro.sk, dňa 27. júla 2023, rozoslaním SMS správy o tejto skutočnosti ako aj rozoslaním e-mailu našim zákazníkom, dňa 27. a 28. júla 2023.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že bližšie informácie vám radi poskytneme na Zákazníckej linke 0850 311 000, v cene miestneho hovoru.

Na záver si vám dovoľujeme zaželať veľa príjemných chvíľ strávených prostredníctvom televíznej programovej ponuky spoločnosti SATRO s.r.o. Veríme, že nám aj naďalej zachováte Vašu priazeň.

 

S úctou,

František Kadúch,
riaditeľ SATRO, s.r.o.